Akce

NOVÉ ZASTOUPENÍ firmy BAHCO/SNA EUROPE + certifikátOd 15.3.2014 jsme rozšířili okruh zastupovaných firem o renomovaného výrobce BAHCO (dříve známý jako švédský SANDVICK).

Naleznete zde i zalistované šroubováky IRAZOLA, kde stále držíme dostatečné skladové zásoby.

Jsou připraveny obchodní i rabatové  podmínky.Přímá návaznost na evropský sklad = informace o průběhu Vaší zakázky. Zboží do ČR expedováno každé úterý, plus doba  dodání 3 dny.

Další informace na:
www.bahco.com
www.snaeurope.comMEZINÁRODNÍ VELETRH NÁŘADÍ EISENWARENMESSE KÖLN 2014

Účast potvrdila zájem o kvalitu...

Děkujeme za Vaši návštěvu.

Obchodní podmínky


ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Zboží lze objednávat písemně (poštou, faxem, elektronickou poštou) nebo ústně (osobně, telefonicky).
V objednávce je nutné uvést následující údaje : objednací čísla, počet, , způsob dopravy, způsob platby, požadovaný termín dodání.
U objednávek neobsahujících výše uvedené údaje může dojít k prodloužení dodacího termínu.
V případě ústní objednávky si BN UNION s.r.o. vyhrazuje právo neuznat pozdější reklamace na druh a množství dodaného zboží.


DODACÍ TERMÍN

Dodáním zboží se rozumí jeho osobní předání ve skladu BN UNION s.r.o. Praha., jeho doručení na místo určení vlastní dopravou BN UNION s.r.o. Praha nebo jeho předání dopravci spolu se závaznou objednávkou na přepravu do místa určení.
Pokud je objednaná položka k dispozici na skladu BN UNION s.r.o. Praha, je garantován dodací termín do 3 pracovních dní.
Pokud není objednaná položka na skladu, je dodací termín dle dohody.

DOPRAVA

Doprava je zajišťována sběrnou službou Česká pošta, DPD, PPL apod. .
U jednotlivých objednávek je spoluúčast na balném a dopravném účtována na faktuře spolu se zbožím v minimální výši 80,- Kč, pokud nestanoví rámcová či  obchodní smlouva s obchodními partnery jinak.
Pokud dojde v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (přiobjednání) je balné a dopravné účtováno pouze u jedné z objednávek.
Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat odběrateli náklady spojené se zásilkou na dobírku případně s doručením zásilky mimo pracovní dny.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Datem platby se rozumí den, kdy byl bance objednatele doručen neodvolatelný platební příkaz, příslušná finanční částka byla předána poštovnímu úřadu, nebo bance k odeslání případně byla předána v hotovosti .
Standardní splatnost faktury za dodané zboží je 14 dní.


SLEVY

Slevy na zboží dodávané BN UNION s.r.o. jsou přiznávány uživatelům individuálně dle probíhajících akcí a typu platby .
Obchodní slevy pro další prodej na zboží dodávané BN UNION s.r.o. jsou přiznávány uživatelům dle následujících podkladů :

- hodnota odebraného zboží za minulé období
- platební disciplina prodejce
- aktivita prodejce v teritoriu jeho působnosti
- loajalita prodejce k firmám, jejichž zboží dodává BN UNION s.r.o.  .


VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrácení objednaného a dodavatelem řádně dodaného zboží je možno pouze po odsouhlasení zástupcem BN UNION s.r.o. .
Zboží musí být dodáno na adresu BN UNION s.r.o. v nepoškozeném stavu, včetně originálních obalů bez neodstranitelných popisů a polepek odběratele.
Po vrácení takového zboží bude vystaven dobropis na částku o 20 % - 25% nižší (v závislosti i na podmínkách výrobce/dodavatele), než byla nákupní cena odběratele v době jeho pořízení. 
Při nedodržení výše uvedených podmínek si dodavatel vyhrazuje právo vrácené zboží nepřijmout.


ZÁRUKY , REKLAMACE

Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho úplnost a nepoškozenost.
V případě zjevného poškození zásilky je odběratel povinen uvést tuto skutečnost do přepravních dokumentů dopravce.
Na zboží dodávané BN UNION s.r.o.  Praha se vztahuje záruka dle platných zákonů.
Reklamovat lze závady na zboží způsobené vadami materiálu nebo chybnou při výrobě, nikoliv závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v provozu.
Reklamované zboží musí být doručeno na adresu BN UNION s.r.o. Praha spolu s vyplněným reklamačním protokolem.
Reklamace jsou posuzovány v souladu s pokyny pro posuzování reklamací vydávaných jednotlivými výrobci, pokud takové pokyny existují.
Pokud je reklamované zboží nutné odeslat k posouzení do výrobního závodu je ke lhůtě na vyřízení reklamace připočítána doba nutná na doručení reklamovaného zboží do výrobního závodu.


OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 .
Pokud není těmito podmínkami určeno jinak, řídí se vztah mezi BN UNION s.r.o. a právnickými osobami případně osobami podnikajícími (DIČ nebo IČO) obchodním zákoníkem, vztah mezi BN UNION s.r.o. a  uživatelem/fyzickou osobou nepodnikající občanským zákoníkem.